SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Terminy, dokumenty

 

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ogłasza zapisy do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Druki zgłoszeń o przyjęcie do szkoły są do pobrania na stronie internetowej szkoły (sp2tomaszow.pl)lub w sekretariacie szkoły.  Wypełnione zgłoszenia można składać w sekretariacie szkoły (ul. Żołnierzy Września 1) w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2020 r.

 

Zgloszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

Facebook