SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.

Wszystkich Świętych 1listopada 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 r. - 6 stycznia 2020 r.
Ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020 r.
Koniec pierwszego półrocza 10 stycznia 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty 16 - 18 czerwca 2020 r.

Święta majowe 1 - 3 maja 2020 r.

Boże Ciało 11 czerwca 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne to 2, 3 stycznia 2020 r. (dni te wydłużają przerwę świąteczną), 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele).

Dla dzieci, którym rodzice nie bedą w stanie w powyższych dniach zapewnić opieki, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze na świetlicy.

Dla uczniów klas I - VII wolne będą dni egzaminu ósmoklasisty: 16 - 18 czerwca 2020 r. W tych dniach rodzice muszą zapewnić opiekę dzieciom, ponieważ nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych.

 

 

 

Facebook